Breaking News
Home / Send inn et spørsmålpage 3

Send inn et spørsmål

Please login to submit question.

Marriage (Nikah): Wife’s Obligation

The Qurãn in Surah Shuáraa (v74), describes the prayer of the pious in the following manner: ‘Oh our lord! Grant us wives and offspring who will be the joy and comfort of our eyes.’ The explanation of the above verse is clearly illustrated in the beautiful words of Nabi (Sallallaahu …

Read More »

Status & Rights of a Wife in Islam by Mufti M.Taqi UsmaniStatus & Rights of a Wife in Islam by Mufti Taqi Usmani

Importance of the rights of the servants (of Allah) Allamah Nawawi [ra] is commencing a discussion of the rights of the servants (of Allah) in the light of these verses and the traditions of the Holy Prophet I have already mentioned repeatedly that “the Rights of the servants are a …

Read More »

Alkohol er farligere enn heroin (Aftenposten.no)

Høyt konsum På en skade-skala fra 1-100 oppnår alkohol 72, med heroin (55) og crack (54) på de neste plassene. Dersom man ser på fysiske og psykiske effekter på brukeren er det heroin, crack og metamfetamin som er mest skadelig, mens alkohol er mye mer skadelig for andre enn brukeren. …

Read More »

How to find Sakinah in the family?

Dear Sister-in-Islam As-Salaamu-alaikum Your email refers. I have noted the contents. Since you have not really detailed the exact and precise cause of the problems encountered by your family, it is difficult to offer you any specific advices. Therefore the advice I will offer will be more of a general …

Read More »

HVEM ER PROFETEN MUHAMMAD?

  Vi har alle hørt navnet Muhammad nevnt i en eller annen sammenheng, enten vi er muslim, kristen, human-etiker eller noe annet. Men hvor mye vet vi om ham og hans liv? Hvem er egentlig Profeten Muhammad? Her følger en kort introduksjon til en av de mest bemerkelsesverdige menneskene i …

Read More »