Breaking News
Home / ARTIKLER / Alkohol er farligere enn heroin (Aftenposten.no)

Alkohol er farligere enn heroin (Aftenposten.no)

Høyt konsum

På en skade-skala fra 1-100 oppnår alkohol 72, med heroin (55) og crack (54) på de neste plassene. Dersom man ser på fysiske og psykiske effekter på brukeren er det heroin, crack og metamfetamin som er mest skadelig, mens alkohol er mye mer skadelig for andre enn brukeren.

For å måle effekten på samfunnet har forskerne sett på ulike faktorer, blant annet kostnader for helsesystemet, sosialhjelp og fengsel som følge av bruk av rusmidler. Funnene viser også en sterkere sammenheng mellom alkohol og kriminalitet enn de fleste andre rusmidler.

Årsaken til at alkohol troner på toppen er ifølge eksperter at det konsumeres mye alkohol, og at dette videre får store konsekvenser for brukerne og samfunnet.

Må endring til

En av forskerne bak studien, professor David Nutt, var inntil i fjor rådgiver for den britiske regjeringen i forhold til bekjempelse av rusmisbruk.

Nutt ble imidlertid sparket etter at han ytret seg kritisk til myndighetenes forslag om å komme med sterkere advarsler mot cannabis og oppjustere rusmiddelet fra et klasse C-narkotikum til klasse B.

Til Guardian sa Nutt at klassifiseringen av farlige rusmidler trengte en radikal endring, og at man måtte tenke nytt i forhold til hva som er farlig.

Om den nye studien skriver Nutt og kollegene: «Våre funn støtter tidligere forskning i Storbritannia og Nederland, og bekrefter at det nåværende klassifiseringssystemet for rusmidler har liten sammenheng med beviselig skadevirkning.»

Forskerne skriver også at funnene er i tråd med konklusjonen fra tidligere rapporter om at et aggressivt og målrettet arbeid mot alkoholskader er en viktig og nødvendig strategi.

Alkohol og tobakk er foreløpig ikke på britiske myndigheters klassifiserte liste over farlige rusmidler.

(Takk til Aftenposten.no)

Check Also

Marriage (Nikah): Husband’s Obligation

Surah Nissa (4) verse 1 O Mankind Fear your guardian Lord who created you from …