1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Siste nytt

Nå skal vi prøve at fredagstale skal komme live på www.iqskole.no

 

Islamister står bak få terrorangrep i Europa (Aftenposten.no)

Monday, 12 December 2011 21:07

Written by Admin

PDF Print E-mail

 

ETA topper listen
Separatistgrupper sto til sammenligning bak 160 terroraksjoner, mens venstreorienterte grupper og anarkister er tilskrevet 45 aksjoner.

Den baskiske separatistorganisasjonen ETA topper listen og bare i Spania ble 104 personer pågrepet, mistenkt for å ha planlagt eller gjennomført terrorhandlinger i ETAs navn. Drøyt hver femte var kvinne.

Frankrike pågrep 42 antatte korsikanske separatister, mens 57 personer ble pågrepet, mistenkt for å ha planlagt terrorhandlinger i Nord-Irland, de fleste med antatte bånd til gruppen Real IRA (RIRA).

Militante miljø- og dyrevernere, først og fremst motstandere av pelsdyroppdrett, tyr også stadig oftere til ekstreme metoder, som blant annet ildspåsettelse, viser statistikken.

Entydig bilde
Året før var bildet like entydig, selv om norske og europeiske medier var mest opptatt av terrornettverket al-Qaida og islamistisk terror.

Av de 294 aksjonene Europol kategoriserte som terrorisme i 2009, sto separatister bak 237. Bare én av aksjonene, et angrep mot et militært mål i Italia, ble av politiet knyttet til islamister.

I 2008 fant det sted 515 terroristangrep i EUs medlemsland. Ett av dem ble tilskrevet islamister, mens separatister sto bak 397. Venstreorienterte og anarkistgrupper sto bak 28, viser Europols statistikk.

Mange pågrepet
I 2008 ble 1.009 terrormistenkte pågrepet i EU-land, 187 av dem med antatt tilknytning til islamistisk motivert terrorisme.

Året etter ble 587 personer pågrepet i slike saker, 110 av dem antatte islamister.

I fjor ble det foretatt 611 pågripelser i terrorsaker, og 179 av de pågrepne ble mistenkt for tilknytning til islamistisk terrorisme. Bare hver femte av dem hadde tilknytning til islamistiske terrorgrupper.

Flere frifinnes
332 ble domfelt i terrorsaker innen EU i fjor, men andelen som frifinnes i slike saker er økende.

17 prosent av dem som ble stilt for retten, anklaget for terroristrelaterte forbrytelser i 2009, ble frifunnet. I fjor var andelen økt til 27 prosent.

Spania toppet også Europols liste over flest domfelte i terrorsaker i fjor, mens stadig færre terrorsaker føres for domstolene i Frankrike.

Den samme trenden kan sees i Storbritannia og Italia, mens domstolene i Tyskland, Italia og Nederland har behandlet flere terrorsaker.

Skjevt bilde
Blant dem som tidligere har kritisert norske og europeiske medier for å tegne et skjevt bilde av terrorfaren, er religionshistoriker Anne Sofie Roald ved Christian Michelsens Institutt i Bergen.

– Media overrapporterer saker som har med muslimer å gjøre. Det negative fremheves, i stedet for også å trekke fram positive sider ved religionen, slo hun fast i et intervju med Stavanger Aftenblad i desember.

Terrorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt stilte ved samme anledning spørsmål ved Europols rapportering.

– Statistikken kan muligens skape et inntrykk av at islamistisk terrorisme er et marginalt fenomen og ikke skjer – og vanligvis skjer det ikke, men når det først skjer, så har aksjonene helt andre konsekvenser enn separatistaksjoner, mener Lia.

Takk til Aftenposten.no