S017

Spørsmål

Er det riktig at i profetens tid, eller i muslimske land før, så måtte de som ikke var muslimer betale skatt? og hva ligger bak dette hvis det i så fall er riktig :)

Svar

Av imam Sakandar Madani

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike

Det er riktig at det ble tatt jizya fra ikke muslimer som bodde i en muslimsk stat. Det var for at de ikke skulle tas som slaver men isteden for så skal betale skatt til den muslimske staten og dermed så lever de som frie mennesker og kan praktisere sin egen tro.

Hvis de betalte det så var det staten som hadde fulle ansvaret for dem, staten skulle passe på deres liv og eiendommer. Og hvis noen angrip det landet så skal disse menskene beskyttes fra fienden på lik linje med andre muslimer, de får sin del fra velferd staten hvis de er trengnde.

Vi har en hedelse fra Syyedena Omar bin Khattabs tid at han så en gammel jødisk mann som gikk rundt og tigget, når Syyedena Omar bin Khattab spurte han, hvorfor gjør du dette? så svarte han for å betale skatt til staten.

Da sa Syyedena Omar bin Khattab at du er blitt så gammel at nå skal staten passe på deg og du trenger ikke betale noe. Da fikk han trygd fra muslimske staten.

Allah vet best.